Union News - see all of our news in one place

This is where we update you on exiting things happening in the student life, as well as texts written by students at HiG. Do you want to be featured? Don't hesitate to contact us!

Gefleteknologerna blir sektion under Gefle Studentkår!

(2022-01-14) Arbetet för att kunna bilda sektioner under kåren är klart, och den första föreningen har gått över till att vara kårsektion. Tjihoo för Gtech!

Risk för nedläggning av nio program – vad säger kåren?

(2022-01-11) Läs hur Gefle Studentkår resonerar kring den strategiska profileringen vid Högskolan i Gävle.

Free tickets for hockey games!

(2021-09-30) Every year the student union tries to fix free tickets for hockey games for our members. And yet another year we've been sucsessful!

Översvämningen kring HiG – kom till Kåren!

(2021-08-18) I kårhuset (hus 91), så erbjuder Gefle Studentkår ett ställe att värma sig om man är en utav de studenter som evakuerats på grund av översvämningen.

Sök till vår verksamhet!

Bli en i gänget och sök till vår organisation. Just nu har vi både heltidsarvoderade och ideella uppdrag ute. Kom igen, det blir kul!

Ny styrelse 2021-2022

Fullmäktige (FUM) har haft sitt konstituerande fullmäktige och valt in vår nya styrelse.