Union News - see all of our news in one place

This is where we update you on exiting things happening in the student life, as well as texts written by students at HiG. Do you want to be featured? Don't hesitate to contact us!

Kårfullmäktiges första sammanträde HT22

(2022-09-08) Gefle Studentkårs fullmäktige har haft sitt första sammanträde för höstterminen - ny vice ordförande är äntligen invald!

Kåren välkomnar fyra nya kårsektioner

(2022-06-22) Gefle Studentkår har fått fyra nya sektioner och välkomnar varmt Vård- och Omsorg i X-län (VOX), Gavlecon, Pedagogerna i Gävle (PiG) och Cult&Co!

Den strategiska profileringen förklarad

(2022-06-15) Får du ont i huvudet av orden strategisk profilering, internationell lyskraft och kompletta akademiska miljöer? – Same.

Studentrepresentation ska vara en självklarhet på en högskola.

(2022-06-15) Bakom kulisserna har kåren kämpat för varje bit av information kring den strategiska profileringen desto närmare beslutet vi kommit.

Om den strategiska profileringen av utbildningsportföljen vid Högskolan i Gävle (repost)

(2021-01-11) GD publicerade en artikel om den strategiska profileringen 2021-12-21 där ett uttalande från kåren har väckt en del reaktioner.

Den strategiska profileringen – Vad vet vi i nuläget?

(2022-06-14) Högskolan i Gävle har nu fattat det slutgiltiga beslutet kring den strategiska profileringen! Här hittar du informationen.