Thoughts and complaints

Efter varje avslutad kurs så skickas det ut en kursvärdering där du som student kan föra fram dina åsikter om hur kursen gått. Skulle det däremot dyka upp något som känns mer akut så finns det en ”klagomålstrappa” att följa.

Första steget är att prata direkt med den aktuella läraren. Känner du som student att du inte vill ta det direkt med läraren, kan du vända dig till kursansvarig. Kommer det upp synpunkter och klagomål angående en examination och/eller dess frågor, vänder du dig direkt till kursexaminator. Har du mer allmänna synpunkter och klagomål på hela utbildningen, är det utbildningsledaren en ska höra av sig till. Denne ska sedan ta ärendet vidare till rätt person om hen själv inte kan lösa problemet.

Känner du ändå att du skulle vilja ha stöd i ditt ärende kan du även vända dig till studentombudet. Till Studentombudet kan alla studenter vända sig för råd och tips om vad som står i olika lagar, regler och riktlinjer som rör studierna och studietiden. Studentombudet svarar också på frågor om studenters rättigheter och skyldigheter kopplat till utbildningen, samt studenters arbetsmiljö.

Du kan vända dig till studentombudet om du hamnat i en situation på Högskolan som du av olika anledningar vill ha hjälp med. Du kanske känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, högskolans administration eller du kanske helt enkelt vill förbättra något med din utbildning. Studentombudet kan då finnas med som stöd vid möten och samtal med inblandade personer och arbetar utifrån studentens perspektiv. Studentombudet bistår dig under hela processen fram tills ärendet avslutas och målet är alltid att du ska vara nöjd med den lösning som du och studentombudet gemensamt arbetat fram.

Kontakta studentombudet: (nya kontakt uppgifter kommer, se nedan vart du vänder dig för tillfället)

Inget medlemskap krävs för att få hjälp av studentombudet.

Då tjänsten som studentombud har flyttats från Kåren till Högskolan så finns det för tillfället ingen på den tjänsten. Under tiden kan studenter kontakta avdelningen för utbildningsstöd för utbildningsrelaterade ärenden. Kontaktinformation till de olika funktionerna hittas på HiG’s hemsida.