Stipendium

Här hittar du alla möjliga olika stipendier att söka!

Impact Scholarchip 2023

The Hamrin Foundation delar ut stipendium till studenter som har skrivit en kandidat eller master uppsats som skapar påverkan för akademi, industri, offentlig sektor och/eller samhället. Vi ger även möjlighet att ansöka i form av en skriftlig uppsats eller ett konstnärligt verk.

Stipendiet är på 50 000 SEK

 Ansökan senast 30 september 2023
Läs mer: hamrinfoundation.com

Uppsatstävling kopplad till utvärdering 2023

Har du skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå med koppling till utvärdering?
Ställ upp i SVUFs (Svenska Utvärderingsföreningen) uppsatstävling!
Bidrag kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till utvärdering.

Stipendiet är på 10 000 SEK

Ansök senast: 1 Oktober 2023
Läs mer: svuf.nu/uppsatstavling-2

Årets innovativa examensarbete

Knowit i Gävle utdelar årligen ett stipendium på max 34 100 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiets syfte är att premiera och stimulera idérika personer att vidareutveckla sina idéer.

Ansök senast: 1 november 2023
Läs mer: knowit.se

Lånenstipendiet

Lånenstipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats, bidrar till ökad kunskap bland befolkningen inom ämnet privatekonomi. 

Ansök senast: 29 februari 2024
Läs mer: lånen.se

Vill du annonsera ett stipendium på vår hemsida? kontakta vår kommunikatör på kommunikator@geflestudentkar.se

en_GB