Vårt huvuduppdrag är att se till att din röst hörs!

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter. Vi jobbar ständigt mot en fortsatt förbättring av din utbildning och arbetsmiljö. Det är en självklarhet att alla studenter ska kunna nå sina mål – och ha kul på vägen.

På kontoret har vi en ordförande och en vice ordförande som arbetar med studentinflytande och utbildningspolitik på heltid. Samt en studiesocialt ansvarig som jobbar med arbetsmiljö, bostadsfrågor och evenemang. 

Vårt vardagliga arbete här på kåren varierar beroende på position såklart. Men för oss alla så är det en härlig blandning av möten med högskolan, men även med studenter. På så sätt kan vi bedriva studiebevakning och se till att studenternas behov och åsikter blir uppmärksammade. Det är bland annat Gefle Studentkår som beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans organ och råd.

Den andra halvan av arbetet är de mer individuella områdena. Studiesocialt ansvarig har mycket kontakt med studentföreningarna, och är vår eventplanerare. Alla event vi har är det denne + klubbmästeriet som roddar och planerar. Ordförande och vice delar oftast upp arbetsuppgifterna mellan sig utefter det som passar bäst eller det den ena känner sig mest taggad på. Nuvarande ordis kör till exempel mycket näringslivsrelaterat utöver att ha det stora ansvaret för organisationen. Medan vice har haft stort fokus på sociala kanaler och kommunikation, ovanpå de vanliga uppdraget med utbildningspolitik.

Vad betyder arvoderad?

På Gefle Studentkår har vi tre personer som är arvoderade – Ordförande, Vice ordförande och Studiesocialt ansvarig. Att vara arvoderad betyder att man har ett förtroendeuppdrag. Vilket i sin tur betyder att man måste väljas in av fullmäktige. Dessa tre poster väljs då in årsvis av vårt fullmäktige. Som då består av invalda ledamöter.

Organisationens uppbyggnad

Vad har Gefle studentkår gjort för studenterna genom åren?

Som kår har vi lyckats genomföra en rad olika projekt. 3 gyllene exempel på vad en engagerad studentkår kan åstadkomma är…

Busslinje 15

Tack vare Gefle studentkårs engagemang finns en busslinje hela vägen from Sätra ner till Högskolan!

Tentor

Tack vare Gefle Studentkårs hårda arbete och påtryckningar är alla salstentor anonyma!

Student representation

Tack vare Gefle Studentkårs engagemang får nu samtliga studentrepresentanter ersättning!

Självklart ska du gå med i Gefle studentkår!

Vad väntar du på?