Election Results 2023

Årets kårval går till (när)historien med ett valdeltagande på närmare 19%! Hela 203 medlemmar la sin röst mellan 28-30 mars, vilket är nästan 550% fler än 2022 och 780% fler än 2021!  Valnämnden kunde inte vara mer nöjd och stolt över deltagandet och engagemanget i årets val.

SÅS – Skåp åt studenter
90 röster, 7 mandat

William Josefsson
Tim Dalheimer
Louise Mälby
Sofie Hansen
Linda Fernberg
Emilia Sjöström
Sanaz Häffner Malekkhaiat

Guldfiskarna
79 röster, 5 mandat

Julia Isaksson
Arvid Hestner
Carl Ling
Jennifer Lindström
Markus Agaiby

Team Micro
31 röster, 3 mandat

Felicia Lönn
Jakob Salomonsson
Paulina Engvall

Suppleanter: Axel Asp, Klara Berglund

Blankt
3 röster

Ingen kandidat nådde 20 personröster, alltså utgick personval.

Vad händer nu?

Ledamöterna tillträder på konstituerande fullmäktige – Konst-FUM – som äger rum tisdag 9 maj 2023 i Markan (hus 91). Under detta möte ska de besluta om bland annat:

  • Presidiet, studiesocialt ansvarig och resten av styrelsen 23-24
  • Budget 23-24
  • Verksamhetsplan 23-24

Även medlemmar kan skicka in förslag om dessa genom att skicka in en motion: https://geflestudentkar.se/medlemskap/utbildningspolitik/

Alla kårmedlemmar har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt, och uppmuntras komma på mötet! Event kommer komma i Hitract, där man kommer kunna hämta en gratisbiljett, se handlingarna när de släpps och mer.

Café Kåren kommer ha öppet i lokalen från 16:00, dörrarna stängs när Konst-FUM börjar 17:00 och så fort mötet avslutas öppnar vi baren och firar resten av kvällen!

en_GB