Vårt huvuduppdrag är att se till att din röst hörs!

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter. Vi jobbar ständigt mot en fortsatt förbättring av din utbildning och arbetsmiljö. Det är en självklarhet att alla studenter ska kunna nå sina mål – och ha kul på vägen.

På kontoret har vi en ordförande, vice ordförande och studentinflytandeansvarig som arbetar med studentinflytande och utbildningspolitik på heltid. Samt studiesocialt ansvarig som jobbar med arbetsmiljö, bostadsfrågor och evenemang. Och en kommunikatör som sköter webb, sociala medier och näringsliv m.m.

Vårt vardagliga arbete här på kåren varierar beroende på position såklart. Men för oss alla så är det studenterna som är i fokus. Vi vill att din tid här på HiG ska vara så givande, rolig och utvecklande som möjligt! Detta innebär att vi bevakar utbildningar så att de håller hög kvalitet, ser till att det finns något att göra efter plugget och att du som student trivs i Gävle stad. Vi samarbetar nära Högskolan, Gävle Kommun och alla studentföreningar för att åstadkomma detta.

Vad betyder arvoderad?

På Gefle Studentkår har vi fem personer som är arvoderade – ordförande, vice ordförande, studiesocialt ansvarig, studentinflytandeansvarig och kommunikatör. Att vara arvoderad betyder att man har ett förtroendeuppdrag. Vilket i sin tur betyder att vi har fått medlemmarnas förtroende att utföra våra uppdrag. Detta förtroende ges av fullmäktige, det vill säga de ledamöter som medlemmarna valt att styra kårens arbete.

Organisationens uppbyggnad

Vad har Gefle studentkår gjort för studenterna genom åren?

Som kår har vi lyckats genomföra en rad olika projekt. 3 gyllene exempel på vad en engagerad studentkår kan åstadkomma är…

Busslinje 15

Tack vare Gefle studentkårs engagemang finns en busslinje hela vägen from Sätra ner till Högskolan!

Tentor

Tack vare Gefle Studentkårs hårda arbete och påtryckningar är alla salstentor anonyma!

Studentrepresentant

Tack vare Gefle Studentkårs engagemang får nu samtliga studentrepresentanter ersättning!

Självklart ska du gå med i Gefle studentkår!

Vad väntar du på?

sv_SE