Äntligen är det dags för de nyinvalda ledamöterna i kårfullmäktige (se valresultatet här) att besluta om kårens framtid (ptja, den överskådliga framtiden för nästa verksamhetsår åtminstone..).

Datum: 9 maj 2023
Tid: 17:00
Plats: VIP-matsalen i Markan (hus 91)

Handlingar

Dagordning
Bilagor §4-§19

Under mötet kommer följande områden beslutas om:

Vakanta poster:
– Ordförande (heltidsarvoderad)
– Vice ordförande (heltidsarvoderad)
– Studiesocialt ansvarig (heltidsarvoderad)
– Ledamöter till kårstyrelsen (ideellt uppdrag)
– Talman & vice talman
– Verksamhetsrevisor & dennes personliga suppleant

Här kan du läsa mer och söka till uppdragen!

Styrdokument som ska fastställas:
– Verksamhetsplan 23-24
– Budget 23-24
– Medlemskapets storlek och giltighetstid
– Sektionsstödets storlek och giltighetstid
– Arbetsordning för fullmäktiges verksamhet
– Arbetsordning för Kårstyrelsen
– Ansvarsområden för arvoderade

Här kan du som medlem skicka in motioner om ovan styrdokument (scrolla längst ner)!

Alla kårmedlemmar har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt, och uppmuntras komma på mötet! Event finns för alla medlemmar i Hitract, där man kommer kunna hämta en gratisbiljett. Gratisbiljetten hjälper oss att veta hur många som vill komma på mötet, så vi kan se till att det finns plats för alla.

Psst.. Café Kåren kommer ha öppet i lokalen från 16:00, dörrarna till VIP:en (den inre matsalen) stängs när Konst-FUM börjar 17:00 och så fort mötet avslutas öppnar vi baren och firar resten av kvällen (ca 19:30)!

 

en_GB