Synpunkter och klagomål

Efter varje avslutad kurs så skickas det ut en kursvärdering där du som student kan föra fram dina åsikter om hur kursen gått. Skulle det däremot dyka upp något som känns mer akut så finns det en ”klagomålstrappa” att följa.

Första steget är att prata direkt med den aktuella läraren. Känner du som student att du inte vill ta det direkt med läraren, kan du vända dig till kursansvarig. Kommer det upp synpunkter och klagomål angående en examination och/eller dess frågor, vänder du dig direkt till kursexaminator. Har du mer allmänna synpunkter och klagomål på hela utbildningen, är det utbildningsledaren en ska höra av sig till. Denne ska sedan ta ärendet vidare till rätt person om hen själv inte kan lösa problemet.

Känner du ändå att du skulle vilja ha stöd i ditt ärende kan du som student även vända dig till student- och doktorandombudet på HiG. Till ombudet kan alla studenter och doktorander vända sig för råd och tips om vad som står i olika lagar, regler och riktlinjer som rör studierna och arbetet. Ombudet svarar också på frågor om dina rättigheter och skyldigheter kopplat till utbildningen, samt arbetsmiljö.

Du kan vända dig till student- och doktorandombudet om du hamnat i en situation på Högskolan som du av olika anledningar vill ha hjälp med. Du kanske känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, högskolans administration eller du kanske helt enkelt vill komma med förbättringsförslag. Ombudet kan då finnas med som stöd vid möten och samtal med inblandade personer. Ombudet bistår dig under hela processen fram tills ärendet avslutas och en lösning har arbetats fram. Målet är alltid att du ska känna dig nöjd med det stöd och den rådgivning du fått av ombudet.

Kontakta student- och doktorandombudet: studentombud@hig.se

Är du doktorand?

Som doktorand kan det vara svårt att skilja på att vara student och anställd. Vem hör man av sig till när och vem representerar mig? Vi på kåren representerar alla studenter vid HiG, där ingår även de doktorander som genomför sina studier vid Högskolan i Gävle. Men du kan även höra av dig till student- och doktorandombudet om du har frågor eller funderingar.

Kontakta student- och doktorandombudet: doktorandombud@hig.se

Inget medlemskap krävs för att få hjälp av student- och doktorandombudet.

sv_SE