Insparken 2023

Insparken är i år mellan 16 aug och 25 aug och är en vecka fylld av grymma evenemang, aktiviteter och människor. Som ny student tas du emot av din sektion/förening som kommer ge dig mer info, men nedan hittar du generell information samt schema för de evenemang kåren arrangerar. Sidan uppdateras medmer info under sommaren.

Vad är en inspark?

Insparken är Gefle studentkårs, våra sektioner, och fristående studentföreningars sätt att välkomna och introducera er nya studenter till Gävles studentliv. Det är lite över en veckas tid av roliga aktiviteter och är en fantastisk möjlighet för dig som student att lära känna nya människor, utforska campus och bara ha skitkul helt enkelt.

Vi som kår arrangerar de lite större eventen under insparken, men det är din sektion/förening som du kommer ha mest kontakt med. Det är även dom som du kommer att få information från om ’var, när och hur’ under insparken. Och för att din sektion/förening ska kunna finnas där för dig som är ny så anordnar kåren en utbildning för samtliga phaddrar. För att de ska känna sig trygga i att hålla dig trygg!

Vad är en phadder/fogde/kårpral?

Phadder: En phadder är en student som redan studerar vid Högskolan, är medlem i kåren och sin sektion/förening och är dom du kommer hänga med under insparken. Alla phaddrar är iklädda overall under inspark och olika sektioner/föreningar har olika färger. Dom finns till för att hjälpa, stötta och ta hand om de nya studenterna. 

*Notera att sektionen Gavelcon kallar sina phaddrar för fogdar!

Kårpral: En kårpral är en volontör som hjälper kåren under insparken. Kårpralerna är ibland alumner, nuvarande studenter, eller helt utomstående.  Du känner igen kårpralerna på deras röda eller svarta hoodies eller röda kamouflage-tröjor . Dom finns alltid tills hands vid Kårtältet (på gräsmattan vid biblioteket).

Insparksschema

Notera att detta endast är ett schema över de aktiviteter som kåren står för eller deltar vid.  Kontakta din sektion/förening för information om deras evenemang. Som ny student får du information om alla evenemang av dina phaddrar.

Kårtältet

Under insparken så har Gefle Studentkår ett tält på Högskolans område, dit man kan komma och snacka, fråga frågor eller bara hänga. Tältet är för alla studenter vid HiG, så även om du inte deltar i insparken så är du så välkommen att komma förbi och träffa oss! Vi kommer att sälja medlemskap, svara på frågor, och även ha lite tävlingar och happenings under veckan.

Kårtältet är öppet alla dagar under insparken mellan 10.00 – 17.00 (ej öppet vilodagar)

Vilken sektion tillhör jag?

Vilken sektion du tillhör beror på vilken utbildning du ska gå. Och kanske tillhör du inte en av våra sektioner alls, utan en av de två fristående studentföreningarna? Hursomhelst hittar du info och kontaktuppgifter nedan!

Cult&Co

sektion

Kommunikationsprogrammet

Människa,- kultur-, religionsprogrammet

Gefleteknologerna (Gtech)

sektion

Alla ingenjörsprogram

Basår och bastermin

Datavetenskapliga programmet

Industridesign

Industriell ekonomi - kandidat

Lantmätare - ekonomisk/juridisk/teknisk

Miljövetenskap

Samhällsplanerarprogrammet

Gavlecon

sektion

Mäklarprogrammet

Ekonomprogrammet

Rättsvetenskapliga programmet

Pedagogerna i Gävle (PiG)

sektion

Grundlärarprogrammet

Förskollärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet

Fristående föreningar:

Vård och omsorg i X-län (VOX)

sektion

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Sjuksköterskeprogrammet

Socionomprogrammet

Kandidatprogram i socialt arbete

Hälso- och idrottsprofilen (HIP)

fristående förening

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Idrottsvetenskapliga programmet

PA Gefle

fristående förening

Personal- och arbetslivsprogrammet

Jag är ny i Gävle – Hjälp mig!

Det kan vara oerhört roligt att flytta till en ny stad – men också skrämmande. En samling av sånt som kan vara bra att veta när du kommer hit finns på Högskolan i Gävles hemsida.

Jag vill veta mer om mitt program

Högskolan i Gävle erbjuder alla studenter chansen att prata med en nuvarande student som kan svara på dina frågor gällande din utbildning, bostad och mycket mer. Läs mer på HiG.se