Vad är utbildningspolitik?

Det är som det låter – politik om utbildning. Som studentkår så har vi som uppdrag att se till att Högskolan bedriver utbildning med studenterna i åtanke. Det är t.ex. väldigt viktigt för oss på Gefle Studentkår att utbildningen håller hög kvalitet, och att studenternas studiesociala situation håller god standard för alla studenter vid HiG.

Läs mer om hur Gefle Studentkår bedriver utbildningspolitik i vårt åsiktsdokument!

Som medlem kan du påverka!

Genom att bli medlem i Gefle Studentkår får du chansen att själv kunna påverka vad vi som kår jobbar med och tar ställning till. Detta kan du göra genom att bli studentrepresentant, vara ideellt aktiv i kårstyrelsen eller fullmäktige, eller genom att skicka in en motion till oss via FUM (fullmäktige).

Skicka in en motion till FUM

Som medlem har du rätt att ha insyn i vad kåren jobbar med, och även att uttrycka synpunkter kring vår organisation. Känner du att det finns något som du tycker att vi kan göra bättre så kan du då alltså skicka in en motion. En motion är ett förslag till ett beslut. Man skriver då vad det är man har synpunkter på, varför du tycker att en förändring bör ske, och även då ett förslag på hur vi skulle kunna uppnå den förändringen.

Din motion kommer sedan att tas upp på nästkommande fullmäktige där det kommer att diskuteras och tas beslut kring din motion. En motion måste vara oss tillhanda senast två veckor innan nästa sammanträdande.

sv_SE