Ta chansen och jobba på kåren!

Ta chansen och jobba på kåren kommande verksamhetsåret

Gefle Studentkår är en arbetsplats som erbjuder dig ett år av spännande och värdefulla erfarenheter, som samtidigt ger dig möjlighet att utvecklas. Det är en chans att fortsätta förbättra och stärka både studentlivet och studenters studiesituation i Gävle.

Att jobba på en studentkår är ett givande arbete där du det alltid är något som händer och alltid finns någon att umgås med. Ni som blir invalda kommer bli en sammansvetsad grupp och ha ett av de roligaste åren av era liv. Som arvoderad på kåren får man lön varje månad, friskvårdsbidrag på 2000kr och 25 lediga dagar. Utöver detta så får du även behålla din studentlägenhet och få studentrabatter via Mecenatkortet under tiden du jobbar på kåren. 

På kontoret har vi en anställd – organisationssekreteraren. Hon sköter expeditionen, ekonomin och medlemskapen. Men utöver henne så är resten av gruppen studenter som tagit uppehåll, jobbar deltid eller är ny-exade.

Vill du veta mer om hur vi sköter saker på kontoret eller vill du komma i kontakt med någon av oss? Läs mer om posterna nedan och kontakta oss! Ansökan skickas in HÄR!

SÖK TILL ORDFÖRANDE ELLER VICE ORDFÖRANDE

Presidiet består av ordförande och vice ordförande, som tillsammans jobbar främst med utbildningspolitiska frågor och studentrepresentation.

Ordförande har arbetsgivaransvaret och det övergripande ekonomiska ansvaret, samt ansvaret att de strategiska beslut som fullmäktige tagit efterlevs. Utöver detta är ordförande arbetsledare och ansvarar för personal, arbetsmiljö och arbetsrutiner. Medan vice ordförande ansvarar för att bevaka den nationella utbildningspolitiken och jobbar med frågor som är relevanta för studenter på lokal och nationell nivå. Vice har också huvudsakliga kontakten med nationella utbildningspolitiska organ som till exempel Sveriges Förenade Studentkårer, SFS.

Tillsammans är presidiet ett sammansvetsat team som ofta hjälper och stöttar varandra i deras arbetsuppgifter och leder verksamheten framåt. De är även studentkårens ansikte utåt och har det huvudsakliga ansvaret beträffande mediakontakt och representation.

Läs hela arbetsbeskrivningen för ordförande och vice ordförande.

Kontakt till nuvarande presidiet:
ordforande@geflestudentkar.se
vice@geflestudentkar.se

SÖK TILL STUDIESOCIALT ANSVARIG

Som studiesocialt ansvarig jobbar du aktivt för att Gävle ska vara en attraktiv och levande studentstad med ett grymt studentliv. Du är kontakten mellan kåren och våra sektioner och utskott, men även de fristående studentföreningarna.

Ditt främsta ansvar är att planera och ansvara över kårens evenemang – både standardiserade event som kårfrukostar, inspark och klubbkvällar. Men du bör även ha ett kreativt öga och komma på nya idéer för att utveckla studentlivet. Du är även klubbmästare och leder utskottet klubbmästeriet som sköter Club Kåren och de evenemang som sker där.  Som klubbmästare är du ytterst ansvarig för CK, vilket innebär ansvar för de ekonomiska delarna och tillsammans med ordförande ordna och se över tillstånd och avtal som krävs.

Studiesocialt ansvarig deltar i nätverk för att göra studentlivet tryggare och behöver vara väl insatt i lagar kring alkohol och livsmedel.

Läs hela arbetsbeskrivningen för studiesocialt ansvarig.

Kontakt till nuvarande Studiesocialt ansvarig:
studiesocialt@geflestudentkar.se

SÖK TILL KOMMUNIKATÖR

Som kommunikatör är du huvudansvarig för kårens kommunikation externt och internt. Vilket innebär att hålla medlemmar, övriga studenter, sektioner, föreningar och andra externa parter uppdaterade om kårens verksamhet, samt ta emot inkommande meddelanden och fördela internt.

Du är ansvarig för planeringen och utformningen av marknadsföringen i samtliga kanaler kåren har, även vid GS event och vid offentlig representation. Du sköter webben och ansvarar för att den hålls uppdaterad och relevant.

Näringslivsansvaret delas med ordförande och ni är tillsammans studentkårens kontaktpersoner mot företag. I dina uppgifter ingår bland annat att hitta nya möjligheter till samarbeten och sponsring. Löpande under året förväntas du planera några aktiviteter för att ge studenterna möjlighet att knyta kontakt med näringslivet, som till exempel lunchföreläsningar och projektledning av vår arbetsmarknadsdag.

Den här tjänsten går att söka som deltid (kommunikation) och deltid (näringsliv), men vi söker främst någon som vill ha hela posten på heltid.

Läs hela arbetsbeskrivningen för kommunikatör. 

Kontakt till nuvarande kommunikatör:
kommunikator@geflestudentkar.se

SÖK TILL STUDENTINFLYTANDEANSVARIG

Som studentinflytandeansvarig arbetar du med att rekrytera, utbilda och samordna studentrepresentanter som deltar i de olika råden och organen vid HiG, samt se till att studentinflytanden efterlevs. Du sitter också med i olika centrala råd, nämnder och organ vid lärosätet, och kommer arbeta i samarbete med lärosätet i ärenden som rör studentinflytande.

Du är även studenternas huvudstuderandearbetsmiljöombud och kommer aktivt arbeta med frågor kring arbetsmiljö, både med de övriga studerandeskyddsombuden och i samarbete med personalens huvudarbetsmiljöombud.

Den här tjänsten går att söka som deltid (Studentinflytande) och deltid (Arbetsmiljö), men vi söker främst någon som vill ha hela posten på heltid.

Läs hela arbetsbeskrivningen för studentinflytandeansvarig.

Kontakt till studentinflytandeansvarig:
inflytande@geflestudentkar.se

SÖK TILL KÅRSTYRELSEN

Som ledamot i kårstyrelsen jobbar du som student ideellt med att hjälpa kåren. Ni jobbar nära ordförande, vice ordförande, och studiesocialt ansvarig med att säkerställa att organisationen rullar på och att det som fullmäktige beslutat efterföljs.

I uppdraget ingår dels att se över och utforma kårens styrdokument, planera och utföra evenemang såsom kårfrukost och studentrelax, leda projektgrupper för större event, representera kåren vid olika typer av träffar och arrangemang samt vara en hjälpande hand för kårens heltidare.

Som ledamot i kårstyrelsen får du en unik inblick i kårens arbete och får möjligheten att bygga ett stort kontaktnät bland både studenter och skolans personal. Du kan även genom styrelsen testa på olika uppdrag som studentrepresentant och få många nya färdigheter.

Kontakt vid frågor:
ordforande@geflestudentkar.se

SÖK TILL KÅRENS UTSKOTT

Utskotten behöver också nytt folk inför höstens alla happenings – läs mer om utskotten på deras respektive sida!

Klubbmästeriet – Sköter Club Kåren

IntU Gefle – Internationella utskottet

Caféutskottet – Sköter Café Kåren

sv_SE