Stipendium

Här hittar du alla möjliga olika stipendier att söka!

Min Doktors stipendium inom digital vård

Stipendiet kan sökas av dig som skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå under det gångna läsåret.
Uppsatsen ska handla om digital vård, men ämnet kan angripas från flera håll, exempelvis från ett patient-eller behandlingsperspektiv, alternativt utifrån kommunikations-, samhälls- eller produktutvecklingsperspektiv.

I din uppsats kan du även undersöka något av de områden där Min Doktor är verksamma, till exempel vaccinationer eller primärvården digitalt. Du kan även undersöka vaccinationsmottagningar och hur de hjälper patienter med enklare åkommor, hälsotester.

Ansök senast: 15 september 2024
Läs mer: mindoktor.se

Compricers Ekonomistipendium

Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom ekonomi i allmänhet och privatekonomi i synnerhet. Stipendiet är värt 20 000 kronor.

Vårt stipendium kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det senaste året.

Uppsatsen kan handla om något av de områden Compricer är verksamma inom såsom bolån, privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, eller el men även författare till uppsatser som berör andra ämnesområden inom ekonomi och privatekonomi är välkomna att ansöka.

Ansök senast: 30 september 2024
Läs mer: compricer.se

Leadssons Stipendium inom marknadsföring, journalistik och ekonomi

Leadsson-stipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats bidrar till ökad kunskap inom de tjänster som Leadsson erbjuder.

Regler
 • Uppsatsen ska skrivas på en C- eller D-nivå.
 • Stipendiet motsvarar 5 000 kr och tilldelas vinnaren.
 • Juryn består av medarbetare på Leadsson och beslut kan ej överklagas.
 • Vinnaren godkänner att namn och efternamn kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Leadsson.
 

Ansök senast 30 april 2025
Läs mer: leadsson.se

Studera i Kina

I en överenskommelse mellan The Ministry of Education of the People´s Republic of China och Utbildnings- och forskningsdepartementet i Sverige ges du som student från Sverige möjlighet att söka stipende för studier i Kina.

Det kinesiska regeringsstipendiet täcker både huvudstudier och kinesiska språk (förberedande) studier. Språkkurserna pågår i ett år, medan stipendiets längd för huvudstudier överensstämmer med de krav som ställs i aktuell utbildning.

Utvalda kinesiska universitet erbjuder stipendiater akademiska program inom vetenskap, teknik, jordbruk, medicin, ekonomi, juridik, ledarskap, utbildning, historia, litteratur, filosofi och konst med mera. Vänligen besök webbplatsen (http://www.campuschina.org) för ytterligare information om utvalda kinesiska universitet och de ämnen de erbjuder.
Stipendiets omfattning:

 • Studieavgifter
 • Gratis universitetsbostad eller boendestipendium;
 • Stipendium:
  • Grundutbildning: CNY 2,500 per månad;
  • Master- och generella forskarstuderande: CNY 3,000 per månad;
  • Doktorander och seniora forskare: CNY 3,500 per månad.
 • Omfattande sjukförsäkring:
  • CNY 800 per person per år;
  • CNY 400 per person (för program som varar mindre än sex månader).

Läs mer om kriterierna för stipendierna: Application Guide

Vill du annonsera ett stipendium på vår hemsida? kontakta vår kommunikatör på kommunikator@geflestudentkar.se

sv_SE