Galan för ideellt aktiva

Galan För Ideellt Aktiva

Vad innebär det?

Det är den stora händelsen där vi firar alla som ställt upp ideellt för studentlivet i Gävle under det föregående året. Du behöver ha varit aktiv vid minst två tillfällen under 2023  . Till ideellt aktiv räknas du som engagerat dig i en styrelse, varit phadder/fogde, suttit som studentrepresentant, arrangerat evenemang, jobbat på Kåren, Trossen eller Nya Vall m.m.

Hur nominerar jag någon som varit ideellt aktiv under 2023?

Om du haft en fantastisk phadder/fogde under insparken, en student buddy kompis, en person i baren på Trossen som spritt positiv energi eller på annat sätt engagerat sig under 2023 kan du nominera nedan. 

Bilder från förra årets gala

Fotograf: YTREK Fotografi
sv_SE