Kårfullmäktiges första sammanträde HT22

Kårfullmäktiges första sammanträde HT22

Måndagen den femte september så hade Kårfullmäktige sitt första sammanträde för höstterminen och många saker stod på agendan. Det var nya talman Hedvig Nordenfors första fullmäktigemöte, ny vice ordförande valdes in och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 22-23 kunde äntligen klubbas igenom.

Fullmäktige (FUM) är kårens högst beslutande organ och är den grupp som ser över kårstyrelsens verksamhet och arbete. Med andra ord vad styrelsen jobbar med och bör fokusera på under året. FUM består av två listor detta verksamhetsår – TechnoVox och Gavlecon – som tillsammans har möten och workshops kring kårens verksamhet och ser till att allt går rätt och riktigt till. På dagordningen denna gång skulle FUM bland annat välja in en vice ordförande, klubba verksamhetsplan och fastställa de arvoderades ansvarsområden.

Hur gick det då?

  • Fullmäktige valde att gå på valberedningens förslag och valde in Nikolai (Nicco) Kronmann som vice ordförande för Gefle Studentkår. Presidiet och kårstyrelsen är därmed komplett! Otroligt givande nyheter att kunna ge och vi ser fram emot vad detta verksamhetsår har att erbjuda nu när vi har tillsatt samtliga arvoderade poster.

 

  • Verksamhetsplanen som föreslogs klubbades – läs vad kåren kommer fokusera på under verksamhetsåret 22-23 på vår dokumentsida.

 

  • Ansvarsområden för arvoderade fastställdes enligt förslag. Även denna går nu att läsa på vår dokumentsida.

 

Vad tycker nya talman Hedvig, lärarstudent på HiG, om sin nya roll?

– Det känns lite läskigt då jag inte haft en liknande roll tidigare. Men det känns främst roligt att testa på! Jag ser fram mot att lära känna alla i FUM bättre och har redan noterat allas favoritfika så att mötena blir lite trevligare. Det kommer vara givande att få nya erfarenheter som kommer hjälpa mig i mitt framtida yrke som lärare, säger Hedvig.

 

Text och bild: Sam Westman, Gefle Studentkår

_______________________

Nästa FUM: Måndag 10 oktober 16:30 i sal 91:208.

Medlemmar har närvarorätt och anmäler sig till org.sekr@geflestudentkar.se

*Dagordning och handlingar kommer ut en vecka innan sammanträdet.

en_GB