Stipendium

Här hittar du alla möjliga olika stipendier att söka!

Climate Coworking Scholarship

Stipendiet syftar till att främja och katalysera arbetet mot en mer hållbar fastighetsbransch, mot bakgrund av den miljöpåverkan som branschen står för.

Ansök senast: 15 december 2023
Läs mer: yta.se/scholarship

Högskolestipendiet

TFG delar varje år ut ett stipendium till studerande vid HiG. Stipendiet utgör en belöning för framgångsrika studier och ett utmärkt examensarbete inom ett tekniskt ämnesområde.

Ansök senast: 2 februari 2023
Läs mer: Tekniska Föreningen i Gävle

Lånenstipendiet

Lånenstipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats, bidrar till ökad kunskap bland befolkningen inom ämnet privatekonomi. 

Ansök senast: 28 februari 2023
Läs mer: lånen.se/stipendium

Interkulturella stipendiet

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier. Den som söker ska ha en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.

Ansök senast: 15 januari 2023
Läs mer: swea.org/stipendium

Vill du annonsera ett stipendium på vår hemsida? kontakta vår kommunikatör på kommunikator@geflestudentkar.se