Thank you letter from a humble chairman

Idag, sista juni 2023, gör jag min sista dag som ordförande för Gefle Studentkår. Det är en svindlande känsla. Efter tre otroligt händelserika år i Gefle Studentkårs presidium känns det som att jag nu tar en inofficiell kandidatexamen i presidievetenskap. Vilka år vi har haft!

Hösten 2018 började jag (ännu en gång) som student på Högskolan i Gävles tekniska basår. Jag skulle bli en alldeles riktig ingenjör efter några slitiga år som självlärd kvinna i teknikbranschen. Men våren 2020 slog pandemin till och lamslog oss alla. Jag läste då andra terminen på maskiningenjörsprogrammet. Efter några veckor av att ha försökt anpassa mig till den nya verkligheten som student på distans valde jag att istället ta ett års studieuppehåll (för pandemin skulle ju inte hålla på så länge sades det..) och sökte posten som vice ordförande på Gefle Studentkår. Det kan vara ett av de bästa besluten jag tagit!

Som vice ordförande blev jag snabbt inkastad i hetluften och fick ansvaret att författa en studentinlaga till en stor granskning av Högskolans kvalitetssäkringssystem som utfördes av UKÄ (Universitetskanslersämbetet). Här kände jag mig verkligen som Bambi på hal is, men tack vare stöttning från studentrepresentanterna i arbetsgruppen blev resultatet en väldigt bra studentinlaga. En otroligt lärorik resa in i myndighetsland och nu var jag helt såld på utbildningspolitik och påverkansarbete!

Hösten 2021 tillträdde jag som ordförande och studieuppehållet kom att bli en smula längre än jag hade planerat. Kårstyrelsen hade en ny vision; att återinföra kårobligatoriet fast frivilligt – Det ska vara en självklarhet för alla studenter att bli medlem i Gefle Studentkår! Visionen följdes av ett enormt arbete på flera fronter. Arbetet är ännu inte slutfört, men jag vill ändå påstå att vi kommit en bra bit på vägen.

Ett axplock av resultatet två år senare:

  • Sektioner! Ett enormt arbete med att ombilda fristående programföreningar till sektioner. Första sektionen valdes in i december 2021 och vi blev en enad och mycket starkare studentorganisation.
  • Gefle Studentkår gick åter med i SFS – Sveriges förenade studentkårer under våren 2022.
  • Vi lyckades vända en intern ekonomi som såg hopplös ut till att faktiskt se positivt på framtiden. Nu fick det vara slut på utbrända heltidare på kåren och vi utökade våra arvoderade med två nya poster inför hösten 2022 – kommunikatör och studentinflytandeansvarig.
  • Kårvalet 2023 hade det bästa valdeltagandet på många år! Tack vare en otrolig satsning av valnämnden ökade vi valdeltagandet med flera hundra procent! I en värld där demokrati börjar tas för givet och engagemang sjunker på bred front är nog detta det jag personligen är absolut stoltast över att ha drivit.
  • Vi slog medlemsrekord både hösten 2022 och våren 2023. Det finaste betyget av alla. En studentkår är ingenting utan sina medlemmar.

 

Allt detta, och mycket mer som hunnit hända under dessa år,  hade aldrig varit möjligt utan driv och engagemang från väldigt många olika personer. Ingen nämnd ingen glömd men jag ska göra ett försök:

Tack till mina fantastiska kollegor på kårkansliet, i kårstyrelsen och inte minst alla er som har ställt upp och engagerat er som studentrepresentant, i kårfullmäktige, i föreningsstyrelser, utskott och projektgrupper. Ni har varit med och gjort Gefle Studentkår vad vi är idag. Jag är så tacksam över att ha fått träffa just er. 

Jag vill även rikta ett särskilt tack till Högskolan, till rektor Ylva Fältholm med personal för ditt och ert fina samarbete med mig och kåren under denna tid. Detta goda samarbete och förtroende för varandra har varit helt nödvändigt för att nå de framgångar vi gjort under dessa tre år. Tack!

Idag lämnar jag inte kåren med sorg, utan med stolthet och tacksamhet. Jag har haft så oerhört roligt på vägen, träffat fantastiska personer (många vilka jag kommer försöka behålla livet ut), och deltagit på fantastiska tillställningar som annars jag aldrig fått möjlighet till. Minnen för livet har skapats.

Några alldeles särskilda minnen jag tänker tillbaka på är;

  • Alla insparkar jag varit med på, att få välkomna nya studenter till HiG och vara en del av deras första stapplande steg på lärosätet är något alldeles speciellt.
  • Akademisk Högtid 2022: Mäktigt, läskigt och alldeles, alldeles underbart! Jag höll tal inför drygt 300 personer inklusive dåvarande utbildningsministern Anna Ekström. Hon kramade om mig efteråt och berömde mitt tal, nästan så jag sprack av stolthet!
  • Alla kårkvällar, Trossen- och NV-kvällar – ett stort tack till alla ni som varit med och gjort dessa kvällar oförglömliga (ibland på gott och ont). 
  • Ovve-oskulderna. Över 100 stycken sitter fast på studentoverallen och varenda en har varit betydelsefull (ni som vet, ni vet)!

 

Slutligen; det har varit en ren ära att få leda Gefle Studentkår, som har kommit att bli mitt liv under tre års tid. Jag har brunnit för denna organisation och gett allt jag har mäktat med att ge. 

Nu är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till den nya styrelsen och deras nya ordförande Nicco, och jag har fullt förtroende för att de kommer göra ett fantastiskt jobb!

Tack för allt, over and out


Emelie Carlström
Ordförande, Gefle Studentkår 2021-2023

en_GB