Här finner du alla våra kommande evenemang

Kårfullmäktige-möte 13/12

Som medlem i Gefle Studentkår har du närvarande- och yttranderätt på alla kårfullmäktiges (FUMs) sammanträden. Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och är otroligt viktigt

Läs mer »

Sturp & Slurp

Är du studentrepresentant, eller kanske funderar på att bli det? Se hitåt! Sturp&Slurp är ett helt nytt koncept som startats för att göra studentinflytande mer

Läs mer »