Sök till vår verksamhet!

Lediga tjänster 2021

Since the Student union is a Swedish organization, our working language is Swedish. But you are always welcome with inputs about our organization or/if you want to engage in any way as an international student with us. If you have any questions, please send a PM and we will respond as soon as possible.

Vi söker härliga personer till dessa poster:

Studiesocialt ansvarig
Talman
Vice talman
Ledamöter till Kårstyrelsen 2021/2022
Ledamöter till valnämnd i Fullmäktige
Ledamöter till Klubbmästeriet

Studiesocialt ansvarig:

Vår studiesocialt ansvarige ansvarar för det mesta som rör din tid som student och det kan enkelt delas upp i två viktiga områden: Huvudstuderandearbetsmiljöombud och evenemangsansvarig.

Som huvudstuderandearbetsmiljöombud driver du frågor om studenters arbetsmiljö, samt driver övriga studiesociala frågor så som bostadsfrågan, Gävle som studentstad och mycket mer. Du sitter med i olika råd och organ som tar beslut kring dessa frågor både på högskolan och med externa aktörer som till exempel kommunen.

Studiesocialt ansvarig ansvarar också för att arrangera våra evenemang. Våra evenemang kan både vara antingen medlemsexklusiva och innebär allt ifrån sportturneringar till de klassiska kårkvällarna. Du basar också över ett Klubbmästeri som finns till ditt förfogande igenom hela arbetet. Om du önskar driva evenemangsverksamheten för medlemmarna i Gefle Studentkår så är det här posten för dig!

Posten som Studiesocialt ansvarig är arvoderad till 100 % (heltid) viket innebär att du kommer jobba heltid på kåren under verksamhetsåret.

Talman:
Talmannen är den som sammankallar och leder Kårfullmäktiges (FUM) möten. Utöver det är talman även ordförande i valberedningens möten. Talman och Vice talman är med och stöttar presidiet i den dagliga verksamheten för att hålla sig uppdaterade om kårens verksamhet.
Det är ett Ideellt uppdrag.

Vice Talman:
Vice talman är den som hoppar in för talman vid de tillfällen då denne inte kan delta. Talmannen är den som sammankallar och leder Kårfullmäktiges (FUM) möten. Utöver det är talman även ordförande i valberedningens möten. Talman och Vice talman är med och stöttar presidiet i den dagliga verksamheten för att hålla sig uppdaterade om kårens verksamhet.
Det är ett Ideellt uppdrag.

Ledamöter till Kårstyrelsen (KST) 2021/2022:
Som ledamot i Kårstyrelsen deltar du under styrelsemöten. Under dessa möten går vi igenom ekonomiska rapporter, vad de arvoderade sysslar med, policydokument och vad Kåren borde fokusera på under året. Vi lägger även tid på att lyssna på vad våra ledamöter vill göra under sin tid i styrelsen – älskar du t.ex. att ta bilder? Jamen då kan du ju jobba med vice och få chansen att vara vår fotograf under event. Möjligheterna är oändliga!
Det är ett Ideellt uppdrag.

Ledamöter till valnämnd i Fullmäktige (FUM):
Valnämnden består av fem personer och är de som sköter allt kring kårvalet som äger rum under vårterminen. Det är under kårvalet som fullmäktige är kommande verksamhetsår väljs in av kårens medlemmar. För att vara en fulltalig valnämnd behövs en ordförande och fyra ledamöter.
Det är ett Ideellt uppdrag.

Ledamöter till Klubbmästeriet (KM):

Klubbmästeriet leds av Studiesocialt ansvarig och består av ideellt aktiva personer som arrangerar en rad olika event under året – utan klubbmästeri, inga roliga event! Det är till exempel KM som roddar allting inför varje Club Kåren-kväll och är även delvis de som arbetar under kvällen. Klubbmästeriet anordnar även en rad andra event under året, t ex LAN och framför allt insparken!

Exempel på poster inom Klubbmästeriet: Pr & infoansvarig, inköpsansvarig, entréansvarig, baransvarig, ljud/ljusansvarig, garderobansvarig, lokalansvarig, personalansvarig. Du kan även vara Allt-i-allo och testa alla olika områden.
Det är ett Ideellt uppdrag.

Ansökningsformuläret hittar du här!

sv_SE