Upp till 10% rabatt på halvårskort och hela 15% rabatt på helårskort!

Vid köp av halvårskort: Första halvåret får du 5% rabatt, vid förnyelse får du ytterligare 2,5% upp till 10% rabatt

Vid köp av helårskort: Första året får du 10%, vid förlängning ytterligare 2,5% rabatt upp till 15% rabatt

10% på kosttillskott! Gäller utvalda delar av sortimentet, för aktuell lista med sortiment, kontakta Inshape24.