Din arbetsmiljö är viktig

Alla studenter ska kunna komma till högskolan och känna att de kan fokusera, sitta bekvämt, ha bra luft, utrymmen för att umgås osv. Gefle studentkår och HiG jobbar hårt för att studenter ska få en sådan bra upplevelse som möjligt.

Läs mer om arbetsmiljö på Hig:se!

Angelica Bergström

Huvudstuderande-
arbetsmiljöombud

Gefle studentkår arbetar tillsammans med högskolan för att aktivt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt lika villkor för både studenter och medarbetare. Det är vår studiesocialt ansvarige, Angelica Bergström, som är huvudstuderandearbetsmiljöombud. Hon representerar er studenter i möten med högskolan.

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbete finns också en arbetsmiljögrupp för studenter dit du som student kan du vända dig med frågor om eller synpunkter som rör din arbetsmiljö vid Högskolan i Gävle.

Organ gällande arbetsmiljö

Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté är det lokala samverkansforumet för samtliga arbetsmiljögrupper på högskolan och hanterar arbetsmiljöfrågor på lokal nivå. I kommittén sitter Studiesocialt ansvarig.

Arbetsmiljö student

Arbetsmiljö student är forumet för frågor som rör studenter och deras arbetsmiljö. Studenter har enligt lag samma rätt som anställda till god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. I gruppen sitter både studenter och Studiesocialt ansvarig.


Läs mer om studentrepresentation!