KÅRVAL 2023

KÅRVAL 2023

Årets kårval äger rum mellan 28-30 mars 2023. Exakt hur ni röstar och vart kommer skickas ut via e-post till samtliga medlemmar en vecka före första valdagen.

Vad är ett kårval?
Det är det val där medlemmarna får rösta vilka som ska sitta i kårens fullmäktige kommande verksamhetsår!

Vad är Fullmäktige?
Fullmäktige, också kallat FUM, är den gruppering som belsutar de allra största besluten på kåren. Såsom budget, verksamhetsplan och större investeringar.

Hur engagerar jag mig?
Du skapar en lista! Det är alltså en grupp studenter som tillsammans vill driva en gemensam fråga genom kåren. Man ska var minst 5 studenter, men kan vara fler – hur kul?! Att skapa en lista är enkelt. Du och dina kompisar kommer till kårexpen
och fyller i blanketten och lämnar in den. På blanketten skriver man namn, personnummer och sin ”fokusfråga”. Det är alltså vad ni vill driva , och varför. T.ex. ”Vi vill ha billigare kaffe för studenter på campus för att studenter har sämre ekonomi just nu.”. Sen ska ni ha ett passande namn på er lista, i detta fall skulle man kunna heta ”Kaffeälskarna”

Ansökningsperioden för att lämna in en lista pågick mellan 7 februari och 28 februari. Möjligheten att ställa upp i årets kårval är därmed stängd.

—————-

It’s election season! Between the 28th and 30th of march all our members will be able to vote in the Student Union Election. This election is to elect which student groups will be seated in the student union council for the operating year 2023-2024. More information on how to vote will be sent out via email.

In order to run in this election you must understand Swedish on a high level as well as be available in Sweden until June 2024. If you wish to receive more information, please contact us!

sv_SE