Som medlem i Gefle Studentkår har du närvarande- och yttranderätt på alla kårfullmäktiges (FUMs) sammanträden. Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och är otroligt viktigt för oss här på kåren, för utan ett fullmäktige kan vi helt enkelt inte utföra det dagliga arbetet. Det är FUM som ser över kårstyrelsens verksamhet och arbete. Med andra ord vad vi fokuserar på under året. Som medlem har du rätt att ha insyn i vad kåren jobbar med, och även att uttrycka synpunkter kring vår organisation. Känner du att det finns något som du tycker att vi kan göra bättre så kan du då alltså skicka in en motion. En motion är ett förslag till ett beslut. Man skriver då vad det är man har synpunkter på, varför du tycker att en förändring bör ske, och även då ett förslag på hur vi skulle kunna uppnå den förändringen.

Din motion kommer sedan att tas upp på nästkommande fullmäktige där det kommer att diskuteras och tas beslut kring din motion. En motion måste vara oss tillhanda senast två veckor innan nästa sammanträdande.

Skicka in din motion här!

Nästa sammanträde:

Tisdag 13 december, 16:30 – 20:00

Sal: 91:208

Vill du sitta med på nästa FUM-sammanträde? mejla org.sekr@geflestudentkar.se