Verksamhetsårets fjärde fullmäktigesammanträde!

Datum: 24 februari
Tid: 16:30
Plats: 91:208

För att delta på mötet behöver du anmäla dig via mail till ordforande@geflestudentkar.se så får du bekräftelse via mejl.

Formalia:

Det är endast invalda ledamöter som kommer att ha möjlighet att rösta och fatta beslut. Du som medlem har däremot närvaro- och yttranderätt under samtliga FUM-sammanträden.


Engagera dig i kårens verksamhet!

Kåren har fortfarande vakanta poster inför kommande verksamhetsår. Är du sugen på att vara en del av kåren under verksamhetsåret 21-22 behöver du som medlem skicka in en ansökan till oss. Läs mer om de vakanta posterna och hur du ansöker här: Sök till vår verksamhet