Om den strategiska profileringen av utbildningsportföljen vid Högskolan i Gävle (repost)

Om den strategiska profileringen av utbildningsportföljen vid Högskolan i Gävle

GD publicerade en artikel om den strategiska profileringen 2021-12-21 där ett uttalande från kåren har väckt en del reaktioner då det framstår som om vi fullt ut står bakom nedläggning av de nio program som omnämns i artikeln. Citatet har hamnat utanför sin kontext och vi vill förtydliga oss.

Projektet för en strategiskt profilerad utbildningsportfölj initierades våren 2020. ”Projektet tog sin utgångspunkt i Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi för år 2021-2030. En annan utgångspunkt var att Högskolans ekonomi ska vara i balans och att det ska finnas utrymme för en förnyelse av Högskolans framtida utbildningsportfölj.” enligt högskolan. Kåren har funnits representerade i rektors ledningsgrupp, vid rektors beslutsmöten, i utbildnings- och forskningsnämnden och högskolestyrelsen – för att nämna några organ som projektet har passerat.

Vår ståndpunkt är att det är nödvändigt för ett lärosäte att kontinuerligt granska sig själva för att utvecklas och se till att utbildningsutbudet är av relevans för studenterna och samhället genom forskning och möjligheter till karriär efter studierna. Samtidigt måste ekonomin vara i balans så ett underskott inte drabbar kvaliteten på de program som högskolan ger.

Gefle Studentkår anser att man inte ska ”plugga sig till arbetslöshet” och välkomnar därför den kvalitativa analysen som akademierna där de aktuella programmen ligger. Analysen kommer bidra till att formulera det skarpa förslag som förväntas tas av rektor under våren 2022. Om detta resulterar i nedläggningar av program kommer det givetvis vara tråkigt och samtidigt en jobbig omställning för alla som en nedläggning drabbar – personal som student.

Vi får dock inte glömma att projektet även kommer kunna leda till utveckling och förnyelse av vissa program, snarare än nedläggning, något vi ser framemot och tror kommer göra utbildningarna än mer attraktiva både för studenter att söka till och för arbetsgivare att anställa från.

Med det sagt kommenterar vi i dagsläget inte en eventuell nedläggning av de program som finns på listan, utan inväntar lugnt den beredning som är uppdragen till akademierna vid HiG. När det skarpa förslaget formulerats kommer vi kunna kommentera vad vi tycker om det. Till dess är vi fortsatt delaktiga i de organ som är rådgivande till beslut.

Slutligen, Högskolan i Gävle är ett av Sveriges populäraste lärosäten, något vi ska vara stolta över! Vi vill såklart att HiG ska fortsätta vara det, och för att det ska kunna vara det behövs utveckling och förnyelse.

Emelie Carlström
Ordförande, Gefle Studentkår

en_GB