Är du studentrepresentant, eller kanske funderar på att bli det? Se hitåt!

Sturp&Slurp är ett helt nytt koncept som startats för att göra studentinflytande mer tillgängligt och lite mer avslappnat. Tanken är att studentrepresentanter, men också andra studenter som vill skapa förändring, ska kunna mötas och diskutera studenternas situation.

Detta kommer ske vid tre tillfällen kommande månader, där kårens ordförande Emelie och studentinflytandeansvarig Lovisa kommer att berätta allt om studentrepresentation, studentinflytande och hur man kan göra sin röst hörd som student. Vissa tillfällen kommer även ha specifika teman som är kopplade till allt kring livet som student och möjligtvis fler representanter från kåren som deltar.

Så är du en som brinner för utbildningsfrågor, arbetsmiljö, studiesociala frågor, studentbostadsfrågor eller något helt annat? Titta in nu under Café Kåren den 15/11 mellan 16.00 – 20.00 och ställ frågor, ge feedback, och viktigast av allt – ta en fika också.